Placebo

När det gäller hjärnans makt över kroppen finns det fortfarande mycket att lära. Ett bra exempel på hur den omedvetna delen av vår hjärna kan kontrollera vår kropp är placeboeffekten, eller bara placebo. Vilket helt enkelt handlar om att lura hjärnan att påverka kroppen på olika sätt. Många studier har gjorts i ämnet där en testgrupp delas upp på mitten och ges läkemedel där den ena halvan av gruppen ges riktig medicin och den andra halvan ges en tablett utan verksamma ämnen. För att sedan studera den så kallade placeboeffekten (placebo).

Placebo är bevis på hur fantastisk hjärnan är

Vår hjärna är fantastisk. Att hålla hjärnan i trim är minst lika viktigt som att hålla kroppen i form, då den ena inte fungerar utan den andra. Effekten av placebo är en tydlig signal på hjärnans makt över kroppen. Hjärnan är en unik del av kroppen där det regelbundet kommer nya genombrott inom forskningen. Men en sak står klart, och det är att man inte skall försumma sitt huvud. Att hålla en jämn vätske- och mineralnivå är viktigt för att hålla hjärnan i trim.

Att vad vi väljer att använda som energi har stor skillnad på hur vår kropp reagerar är ingen hemlighet. Att långsamma kolhydrater påverkar oss annorlunda än snabba är ett exempel på hur inte all energi är likvärdig. Vår hjärna mår bra av en genomtänkt kost där man fokuserar på att hålla sig välbalanserad och med bra vätskenivåer. Elektrolyters påverkan på hjärnan är något som också diskuteras inom hälsoindustrin. Men vad vi lär oss av placebo är intressant. Att hjärnan har möjlighet att med tankens kraft skapa riktiga reaktioner i kroppen.

Öka din dopaminnivå i hjärnan för positiv effekt

Det finns en mängd studier och tester inom ämnet. Både små och stora som alla har haft till uppgift att mäta effekterna av placebo på personer i olika testgrupper. Ett konkret exempel på vad som faktiskt händer när kroppen blir utsatt för förväntningsförändringar är att man upplever ökade nivåer av dopamin i hjärnan, vilket följs av en rad olika positiva effekter på grund utav det. Men det har även visats att om man vill skapa en långverkande effekt i kroppen så görs det bäst i symbios med andra läkemedel då kroppen ganska snabbt fattar att det är ett trick.

Dopamin kan ha kraftig påverkan på kroppen och humöret. Dopamin hjälper oss att vara mer avslappnade och lyckliga. Dessa egenskaper, och dopaminets ökning vid effekt av placebo gör att det är ett utmärkt behandlingsalternativ vid både stress och depression – två åkommor som ofta kommer hör ihop och där kroppens egna försvar visat sig vara ett utmärkt vapen för att behandla denna nedstämdhet. Fysisk aktivitet har också positiv inverkan på våra dopaminnivåer i hjärnan, och det är en av anledningarna till att människor som lider av depression blir ordinerade att göra någon form av fysisk aktivitet för att påverka sitt humör.

Placebo bevisar hur fantastisk hjärnan är

Använd placebo till din fördel

Att försöka framkalla gynnsamma effekter i hjärnan för att påverka hur vi mår blir mer och mer populärt. De tydliga effekterna av dessa tester lär oss att hjärnan har en otrolig makt över kroppen, och om vi kan kontrollera vår sinnesstämning med tankens kraft finns det tydliga fördelar även fysiskt. Att dopaminnivåerna ökar är kroppens naturliga försvar mot trötthet och nedstämdhet, och att detta kan triggas av placebo är otroligt intressant och visar på hur viktigt det är att även ta hand om sin hjärna som man tar hand om sin kropp.